...
sfk regnbagen banner

Klubbens Historia

1 Oktober 1978 bildades Sportfiskeklubben I Sölvesborg och fick vid starten namnet Tunören, ett namn efter en liten ö i Sölvesborgsviken.
Första isättningen av fisk i Grundsjön var på hösten och troligen avsett för isfiske, det visade sig att det var inte bra att sätta fisk sent på hösten. Fisken dog i sjön under vintern.

Ett antal flytbryggor tillverkades och bars ner till sjön och placerades ut på lämpligt avstånd frånvarandra, samt ett antal fasta bryggor tillverkades.

Klubben medverkade i ett antal fisketävlingar och arrangerade även egna tävlingar.
Men vid en tävling blev namnet förvanskat i tidningspressen till tumören och klubben beslöt att byta namn, Namnet blev då SFK Regnbågen.
Detta namn 
då fisken som sattes i sjön var just Regnbåge.

I början av verksamheten var det kommunen som stod för alla kostnader, medan klubben skötte anläggningen åt kommunen.
Men i samband med att idrottsföreningarna tog över ansvaret för sina idrottsanläggningarna blev klubben tillfrågade om att ta över hela ansvaret för fisket, och den 1 Januari 1991 tog SFK Regnbågen över all skötsel av sjön.

Grundsjön, som får sitt vatten från Regn och källor inom området rinner ner i en liten bäck till havet är omkring 4 meter som djupast och ligger ca 1,5 mil från Sölvesborg uppe på Ryssberget klubben säter årligen in ca 1500 kg regnbåge här.

2015 och 2016 Har stigarna runt sjön belagts med stenkross för att man lättare skall kunna gå ut till fiskeplatser och grillställen. Klubben har även tillverkat nya bryggor.

Nya bänkar vid grillplats

grillplats vid grundsjon

Stenkross runt sjön

stenkross grundsjon
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.