...

Välkommen Till SFK Regnbågen

Grundsjön Put & Take

Grundsjön

Grundsjön är en fiskesjö på Ryssbergets topp. Länsgränsen mellan Blekinge län och Skåne län går genom sjön, som alltså ligger i både Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun. Inplantering av regnbåge sköts av SFK Regnbågen i Sölvesborg. Övriga fiskarter i sjön är gädda, abborre och mört. För att få fiska i sjön krävs att man köper ett fiskekort.

Flygfotto grundsjon

SFK Regnbågen

Anslutna till Sportfiskarna

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.